მშენებლობის დროა: Microgaming-ის Castle Builder II Slot-ი უკვე ხელმისაწვდომია

გამოქვეყნებული August 1, 2017

მშენებლობის დროა: Microgaming-ის Castle Builder II Slot-ი უკვე ხელმისაწვდომია

Castle Builder II-ე არის საკმაოდ პოპულარული ორიგინალის გაგრძელება. მას თქვენ Microgaming-ის კაზინოებში იხილავთ.

გეიმიფიკაციითმდიდარი

Castle Builder II-ისსლოტშიისიამოვნებთგეიმიფიკაციისელემენტებით, რაცპირველთამაშშიციყოწარმოდგენილი. Castle Builder II-ის YouTube-ზეარსებულიტრეილერიიწყებაუამრავისამეფოებისჩვენებით, სადაცმოთამაშეებსშეუძლიათაირჩიონმათიქმნილებებისშენება. თითოეულისამეფოამაყობსსაკუთარისახელითდაგეოგრაფიულიმდებარეობით, მათგარსსარტყავსერთმხარესზღვადამეორემხარესთოვლიანიმთები.

75 სასახლისდიზაინი

Castle Builder II-ეიწყებამოთამაშეებისწახალისებით, მათუნდააირჩიონსამიდანერთიგმირი.  ისინისასახლისაშენებასშეძლებენსხვადასხვამასალებისშეგროვებით. Microgaming-მაგაამჟღავნარომშიდასტუდია Rabcat-მაშესაძლებელიგახადა 75 სასახლისშექმნა.

მოთამაშეებსშეექმნებათთამაშისსაკუთარისცენარი, ისინიშეხვდებიან 300-მდესხვადასხვაგმირს, მეფეებსადადედოფლებს. მოთამაშემუნდააიღოსნადავლიდა 100 მიღწევითდაასრულოს. გეიმიფიკაციისესელემენტებიშეიქმნაიმისათვისრომმოთამაშეებმამიიღონგანსაკუთრებულისიამოვნება.

სლოტთამაშებისფაქტორები

სლოტთამაშებისაკმაოდუბრალოდგამოიყურებოდნენ, მაგრამ Rabcat-მანამდვილადშეარყიაესსერია. ფაქტიარომორიგინალი Castle Builder-იიყო EGR წლისთამაში, ნომინირებული 2013 წელს. ამგამოშვებაში, მოთამაშეებიშეხვდებიან 5 ბარაბანსდა 15 გადახდისხაზს, რაცშეიძლებაგამოიყენონსაკუთარისასახლეებისშემდგომგანვითარებაში.

დასრულებულისასახლეგამოსახულიიქნებასლოტისინტერფეისისმარცხენამხარეს, სადაცასევემიიღებაძირითადიგადაწყვეტილებებიც. აგრეთვეარისგარიგებისფუნქციაც, სადაცმოთამაშესშეუძლიადააწყვილოსპრინციდაპრინცესა, იმისათვისრომმიიღოსკარგიგადახდები. მოგებაასევეშესაძლებელიაონლაინდავალებებისდროსაც.

Castle Builder-ს Microgaming-ის კაზინოებშითამაშობენდაისშექმნილიაიმისათვისრომმოთამაშეებმამიიღონსაუკეთესოსლოტგამოცდილება. Castle Builder სლოტში, მოთამაშეებსშეეძლოთგანებლოკათისფუნქციები, რომლებიცმათსაშვალებასმისცემდნენაეშენებინათსაკუთარისასახლე. ორიგინალისფანებსკიშეუძლიათაღელდნენ Castle Builder II-ისგამოშვებით.

ასევე ნახეთ

Tornado Farm Escape ქრის bet365 Mobile-ზე

კაზინო bet365-ის Slots Club-ი დაუვიწყარ ემოციებს გპირდებათ

კაზინო All Slots-ი შობის დღესასწაულის აღსანიშნად მოგესალმებათ ფულადი თანხით, რომელიც შეადგენს 300,000$-ს.

2019 წლის პირველ ნახევარში Microgaming-ის ჯეკპოტით გაცემულმა თანხამ €89 მილიონს მიაღწია

გამდიდრდით კაზინო Royal Vegas-ის მზარდი ჯეკპოტებით.


დიახ! მე მინდა გავიგო ექსკლუზიური ბონუსების, აქციების და სიახლეების შესახებ.

SUBSCRIBE