კონფიდენციალურობის და ქუქის პოლიტიკა

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის და ქუქის პოლიტიკარათა შეიტყოთ თუ რა არის ქუქიები და როგორ და რატომ უნდა გამოიყენოთ ისინი.

ჩვენმა ყველა მომხმარებელმა („თქვენ“, „თქვენი“ან „მომხმარებელი/მომხმარებლები“) უნდა წაიკითხოს კონფიდენციალურობის და ქუქის პოლიტიკა, რომელიც ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც „კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“ ან ”აღნიშნული დოკუმენტი“. ჩვენი მიზანია („onlinecasinoreports.ge”, „კომპანია“, „ჩვენ“) მომხმარებლების მიმართ ვიყოთ გამჭირვალეები, რაც ეხება იმას, თუ რა გზებით აგროვებს და ამუშავებს ჩვენი ვებ-გვერდი („ვებსაიტი“, „ჩვენი საიტი“) მათ ინფორმაციას.

ვებ-გვერდი, ზოგჯერ,მოიცავს მესამე მხარის საიტების და მათი კონტენტის რეკლამებს ან/დაბმულებსსაკუთარი დამოუკიდებელი კონფიდენციალურობის და ქუქიების პოლიტიკით. ასეთი საიტებზე წვდომის დროს მომხმარებლებმა, მათ შესახებ ნებისმიერი პერსონალური და/ან სხვა ინფორმაციის შევსებამდეპირველ რიგში, აუცილებელია იცოდნენ მათი პოლიტიკა.

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებით, თქვენეთანხმებით ამ დოკუმენტში თქვენი ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების შესახებგამოკვეთილ პროცესებს.

შეგროვებული ინფორმაციის ტიპები

ჩვენ მიერ შეგროვებულიინფორმაციის ტიპებიკლასიფიცირდება როგორც არაპერსონალური. ეს ნიშნავს იმას,რომ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებისას შეგროვებული ინფორმაცია არამაიდენტიფიცირებელია. აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც გადაიცემა თქვენი მოწყობილობით, ესენია: გაერთიანებული საერთო ინფორმაცია და ტექნიკური მონაცემები მაგალითად თქვენი IPმისამართი და სხვა ონლაინ იდენტიფიკატორები.

სპეციფიური ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტექნიკური ნაწილის შესახებ, როგორიცაა ჩვენს ვებსაიტზე წვდომის დროს თქვენი მოწყობილობის მიერ გამოყენებული ბრაუზერი და ოპერაციული სისტემა, ენა და დროები. თქვენთვის სასურველი გზა ვებსაიტზე წვდომისთვის ასევე შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი.საბოლოოდ, ჩვენ ვებსაიტზე თქვენს აქტივობას და ჩართულობას, შემდგომში ჩვენი სერვისების ფუნქციონალის გაუმჯობესებისთვის ვიყენებთ.

ქუქი პოლიტიკა

ქუქიები გვეხმარება განვასხვავოთ ჩვენი საიტის ვიზიტორები და საიტის დათვალიერებისას მივცეთ მათ საუკეთესო გამოცდილება. იგი,ასევე, გვეხმარება ვებსაიტის დიზაინისა და მუშაობის გაუმჯობესებაში.

რა არის ქუქი?

ქუქითქვენი წინა სესიების შესახებ ინფორმაციის შემცველი პატარა ფაილია, რომელიც იგზავნება თქვენს მოწყობილობაზე. თქვენი პრიორიტეტების მონიტორინგი და გარკვეული ფუნქციების ავტომატურად გააქტიურების საშუალება, გვეხმარება გავხადოთ თქვენი გამოცდილება უფრო ეფექტური.

ქვემოთ ჩამოთვლილია ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქიების ტიპები და ახსნილია, თუ რატომ ვიყენებთ მათ.

სესიის ქუქიები - ეს ფაილები დროებითია და ინახება მხოლოდ დათვალიერების მანძილზე. ბრაუზერის დახურვისთანავე ეს ფაილები იშლება. ფაილების ერთადერთი მიზანი, ჩვენი საიტის ნორმალური ფუნქციონირებაა და მათი გამორთვის შემთხვევაში შესაძლოა ვებსაიტმა სრულფასოვნად ვერ იფუნქციონიროს.

მუდმივი ქუქიები კომპანია ამ ფაილებს,ძირითადად, დიდი ხნის პერიოდით ტოვებს, რაც მათ გამორჩეულს ხდის. ამ ფაილების სასიცოცხლო პერიოდი დამოკიდებულია მათ დამყენებელ კომპანიაზე.ძირითადად, ეს კომპანიები აღნიშნულ ინფორმაციას მაქსიმუმ ერთი წლით ინახავენ.

onlinecasinoreports.ge-ს შემთხვევაში, ჩვენ მესამე მხარის ვებ-ტრაფიკის ანალიტიკას ვიყენებთ, რომლებიც ამონიტორინგებენ და აანალიზებენ მომხმარებლის ჩვენს ვებსაიტთან ურთიერთქმედებას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, ისიც, რომ ჩვენ ამ კომპანიების პოლიტიკაზე კონტროლი არ გვაქვს. ქუქიები შეიძლება მიეკუთვნოსჩამოთვლი ტიპებიდან ერთ-ერთს:

 • ანალატიკური/პერფორმანს ქუქიები: ეს ქუქიები აფიქსირებს ანონიმური სტუმრების მონაცემებს და გვეუბნება თუ ვებსაიტისრა ნაწილებზე ხდება წვდომა, რამდენ ხანს ხარჯავენ ვებსაიტის კონკრეტულ ნაწილზე სტუმრები და რა თანმიმდევრობით იყენებენ ვებსაიტის ნაწილებს. ეს მომხმარებლებისთვის საიტის უფრო მარტივი და ეფექტური წვდომის შექმნაში გვეხმარება.
 • ფუნქციონალური ქუქიები:ისინი განმეორებითი სტუმრობის ამოცნობისთვის გამოიყენება, რაც გვეხმარება შევინახოთ თქვენი პრიორიტეტები, გავიხსენოთ ისინი თქვენი მომავალი სტუმრობისთვის და გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება.
 • სამიზნე ქუქიებიეს საშუალებას გვაძლევს, თვალყური ვადევნოთ გვერდებს, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წდომა. ჩვენ ამ ინფორმაციას, ჩვენი ვებსაიტის თქვენი ინტერესების შესაბამისად გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ.

ჩვენს ვებსაიტზე ყოფნის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით და იგებთ ზემოთხსენებული ქუქიების ტიპების მუშაობას. თქვენ, ასევე, ეთანხმებით ამ დოკუმენტში აღწერილი მონიტორინგის სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებას. არცერთი ზემოთ აღნიშნული ქუქი არ შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას ან ისეთ ინფორმაციას რომელსაც შეუძლია, თქვენი, როგორც ინდივიდის, იდენტიფიცირება.

თუ ქუქიების გამორთვა გსურთ, ამას შეძლებთ თქვენს ინტერნეტ ბრაუზერში „პარამეტრებში“ შესვლით, „კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება“-ის არჩევით, შემდეგ კი „ქუქიები და საიტის სხვა მონაცემები“-ის და ზოგიერთ ან ყველა ქუქის დაბლოკვის არჩევით. ამან შეიძლება, შეანელოს საიტის მუშაობა და შეზღუდული გამოცდილება გამოიწვიოს.

მესამე მხარის ბმულები

ეს ვებსაიტი, შეიძლება, შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის საიტებზე. გთხოვთ, დაკვირვებით წაიკითხეთ თითოეული საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს პოლიტიკა არ ფარავს არავითარ ისეთ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რასაც შეიძლება სხვა საიტები აგროვებდნენ. უფრო მეტიც, თუ გადაწყვეტთ ეწვიოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ვებსაიტს, მომხდარზე ჩვენ არ ავიღებთ პასუხისმგებლობას.თუ გადაწყვეტთ  მიყჰვეთ ჩვენს ვებსაიტზე არსებულ ნებისმიერბმულს, თქვენ საკუთარ თავზე იღებთ მესამე მხარის საიტის გამოყენებით წარმოქმნილ რისკს.. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ზიანზე რომელიც, ამ საიტების მიერ შეგროვებულმა ინფორმაციამ ან ამ საიტებთან გაზიარებულმა ინფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს.

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

ჩვენ მიერ თქვენგან შეგროვებული ინფორმაცია, შესაძლოაშემდეგი მიზნებისთვისაც იქნას გამოყენებული:

 • ჩვენი საიტის უსაფრთხოების და დაცვის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
 • ხელმისაწვდომი კონტენტისადა მისი თქვენდამი აქტუალობის.შეფასება  
 • აღნიშნული ინფორმაციის კვლევისა და ანალიზის ჩასატარებლად გამოყენება.
 • მონაცემების გამოყენება შებამისი კანონების და რეგულაციის შესრულებისთვის.
 • მონაცემების გამოყენება ნებისმიერი სამთავრობო ორგანოს ან კომპეტენტური სასამართლო ორგანოს ან ანალოგიური სამართლებრივი პროცესის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

შეგროვებული ინფორმაციის გაზიარება

ის მიერ შეგროვებული მონაცემები, შეიძლება გაზიარდეს გარკვეულ სანდო მესამე მხარეებთან, როგორიცაა:

 • სერვის პროვაიდერები, რომელთა სერვისებიც ჩვენ შევიძინეთ კონკრეტული ფუნქციების შესასრულებლად როგორიცაა კვლევის ჩატარება, ანალიტიკა ან ტექნიკური დიაგნოსტიკა.
 • GetResponse: სერტიფიცირებული საფოსტო აპლიკაციის პროვაიდერი დაარსებული აშშ-ში. ისინი მართავენ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტინს ჩვენი სახელით.
 • აუდიტორები, მრჩევლები და სხვა პოტენციური ინვესტორები ან მყიდველები კომპანიაში თუ ასეთი მონაცემები სარგებელს მოუტანს კომპანიას. ასეთი მონაცემები, ასევე, შეიძლება გაზიარებული იყოს ჩვენს ფილიალებთან და/ან ჩვენს შვილობილ კომპანიებთან.
 • პოტენციური გაერთიანებისას, ბიზნების ნაწილის გაყიდვისას ან თუ კომპანია დაინტერესებულია სხვა ბიზნესის ან აქტივის შეძენით, ჩვენ შეიძლება ინფორმაცია გავუზიაროთ პოტენციულ მყიდველს ან გამყიდველს ასეთი აქტივის ან ბიზნესის შესახებ.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მესამე მხარეების ინფორმაციის დამუშავების პროცედურა, როგორც ზემოთაა აღწერილი, ყოველთვის მიყვება და მკაცრად იცავს უსაფრთხოების ვალდებულებებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

სხვა გახმაურებები

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ ასევე შეიძლება გავაზიაროთ ინფორმაცია იმ შემთხვევაში:

 • თუ მოითხოვს მთავრობა ან სხვა შესაფერისი სამართალდამცავი ორგანო.
 • თუ საჭიროა ისეთი სამართლებრივი უფლების დაცვისთვის, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრება.
 • თუ საჭიროა უკანანო აქტივობების, უსაფრთხოების პრობლემების, ან/და სხვა ტიპის ბოროტმოქმედების აღსაკვეთად.
 • თუ გვჭირდება ჩვენი საშინაო პოლიტიკის აღსრულება.
 • თუ ჩვენი პარტნიორებისთვის ან ჩვენთვისგვჭირდება რაიმე სამართლებრივი პრეტენზიების გაპროტესტება.
 • რომ დავიცვათ ამ საიტის მიერ გამოყენებული ამ კომპანიის, მისი მომხმარებლების და მესამე მხარის სერვისების, უსაფრთხოება და უფლებები.

თქვენი ინფორმაციის შენარჩუნება

ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ წაიკითხეთ ამ დოკუმენტში მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, გესმით და თანხმდებით ასეთი ინფორმაციის შესანარჩუნების და დამუშავების პირობებს. ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ჩვენი მომხმარებლებიდან შეგროვებული ყველა მონაცემი გადამუშავებულია, დოკუმენტში მოცემული პირობების შესაბამისად. მონაცემები უსაფრთხოდ და დაცულადაა შენახული და გაზიარებულია მხოლოდ  შესაბამის, ზემოთაღნიშნულ მესამე მხარეებთან.

ინფორმაციის დაცულობა და გადაცემა

თქვენი უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ასევე, უაღრესად მნიშვნელოვანია, ჩვენი უსაფრთხოების პროცესების განახლება და შენარჩუნება. ჩვენ ვიყენებთ, ინდუსტრიის სტანდარტების პოლიტიკასა და პროცედურებს, რათა უზრუნველვყოთ თქვენი მონაცემების დაცვა და უსაფრთხოება და თქვენი ნებისმიერი ინფორმაციის არაავტოზირებული გამოყენება თავიდან ავიცილოთ. მიუხედავად ჩვენი პრიორიტეტისა, დავიცვათ თქვენი არაპერსონალური მონაცემები, ჩვენ ვერ შევძლებთ გარანტიის გაცემას იმაზე, რომ ასეთ ინფორმაციაზე და მისი ან ჩვენი სერვისების ნებისმიერ ექსპლუტაციაზე ყველა უკანონო წვდომის შეჩერებას მოვახერხებთ.

მიუხედავად ჩვენი საიტის მიერ გაწეული ძალისხმევისა, რომ თქვენი ინფორმაცია უსაფრთხოდ იყოს შენახული, ინტერნეტში ინფორმაციის გადაცემა არ არის 100%-ით უსაფრთხო და შეუძლებელია გარანტიის გაცემა იმაზე, რომ გადაგზავნილი და ჩვენს საიტზე არსებული ყველა მონაცემი იქნება დაცული. ამიტომ, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებული ყველა გადაცემა თქვენივე რისკის ქვეშ ხდება.

ჩვენი საიტი გლობალურად ოპერირებს, ამიტომ, თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა შეიძლება მოხდესევროკავშირში და მის ფარგლებს გარეთ. დაცვის კანონები შესაძლოა ნაკლებად ყოვლისმომცველი  იყოს, ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიცევროკავშირს გარეთ მდებარეოებენ.მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში დაცვის ექვივალენტური დონის უზრუნველყოფისთვის, ყველა საჭირო ზომას მივიღებთ რაც ეხება თქვენგან შეგროვებულ ანონიმურ მონაცემებს. საიტის გამოყენებით და გამოყენების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით მოცემული დოკუმენტის მიხედვით მონაცემების გადაცემას. 

არასრულწლოვნები

თუ თქვენ არ ხართ 18 წელზე მეტი ასაკის და სამართლებრივადარ ითვლებით სრულწლოვნად, თქვენ არ გექნებათ საიტის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებში მონაწილეობის უფლება. სერვისების გამოყენების გაგრძელებით, ეთანხმებით, რომ ხართ მონაწილეობის მიღების შესაბამისი ლეგალური წლოვანების და რომ, თუ ეს ასე არ არის საიტი ამაზე პასუხისმგებლობას არ აიღებს.

ანგარიშის შეწყვეტა

მომხმარებლები უფლებამოსილები არიან, წაშალონ საკუთარი ანგარიში და სისტემიდან  ამოიღონ ინფორმაცია.თუ გსურთ ამის გაკეთება, გამოგვიგზავნეთ  ელფოსტა და მოითხოვეთ თქვენი ანგარიშის შეწყვეტა.

საინფორმაციო ბიულეტინზე უარის თქმა - თუ გსურთ შეწყვიტოთ ჩვენგან საინფორმაციო ბიულეტინების მიღება, გახსენით ელფოსტა და დააჭირეთ ბმულს „გამოწერის გაუქმება“, რომელიც ჩვენს მიერ გაგზავნილი ყველა საინფორმაციო ბიულეტინის ბოლოსაა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლებები

რეკომენდირებულია, რეგულარულად ესტუმროთ და ხელახლა წაიკითხოთ აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა რადგან, დრო და დრო, იგი შეიძლება გადაიხედოს და შეიცვალოს. მოცემული დოკუმენტის უახლესი ვერსიის ნახვა ყოველთვის შეგეძლებათ ჩვენს ვებსაიტზე, მაგრამ რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებისას, ჩვენ ელექტრონული ფოსტით და/ან საინფორმაციო ბიულეტინის საშუალებით გაცნობებთ.

ჩვენგან შეტყობინების მიღების შემდეგ, დოკუმენტში განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილების შეტანის შესახებ და ამის შემდეგ ჩვენი საიტის გამოყენების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით ამ ცვლილებას და აცნობიერებთ, რომ ასეთი ცვლილებები განხორციელდა.

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ამ საიტის სტუმრობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ 25 წელზე მეტის და თანხმობას გვაძლევთ რომ დავაყენოთ ქუქი. ჩვენ ვიყენებთ ქუქის რათა გავაუმჯობესოთ თქვენი დათვალიერების გამოცდილება, გქონდეთ პერსონალიზებული რეკლამები ან კონტენტი, და რათა შევძლოთ ჩვენი ტრაფიკის გაანალიზება. წაიკითხეთ მეტი