გამოყენების პირობები

ჩვენ მოწადინებულები ვართ, რომ სარგებელი მიიღოთ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ონლაინ აზარტული თამაშების შესახებ ინფორმაციისგან. წარმოგიდგენთ რამდენიმე წესსა და პირობას, რომელთა შესახებაც გვინდა იცოდეთ ჩვენი საიტის გამოყენებისას.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება OnlineCasinoReports-ში

OnlineCasinoReports თქვენ, ჩვენს მკითხველს, სიამაყით წარმოგიდგენთ აქტუალურ, გამჭვირვალე, უახლეს და ინფორმირებულ რეკომენდაციებს აზარტული საიტებისა და მათ მიერ შემოთავაზებული სერვისების შესახებ. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ საინფორმაციო ცენტრი ვართ და არ გთავაზობთაზარტული თამაშების სერვისებს ან/და არ ვუწევთ ფასილიტაციას ფინანსურ ტრანზაქციებს.

HouseTechAds LTD მუშაობს შვილობილ კომპანიებთან, მართავს, განაგებს და რეგულარულად ქმნისსტრეტიგიულ მაღალხარისხიან და მრავალენოვან კონტენტს. ჩვენ არც პირდაპირ და არც ირიბად არ წარმოვადგენთ რაიმე აზარტული თამაშის საიტს ან სერვისს და დამატებით ჩვენ ასევე გთავაზობთ ინფორმაციის ფართო სპექტრს, მხოლოდ გართობის მიზნით.

მოცემულმა გამოყენების პირობებმა ჩვენს მკითხველს უნდა გაუწიოს გზამკვლევობა, წესებისა და პირობების გასაცნობად, რომელიც OnlineCasinoReports-ის სერვისების გამოყენებასთანაა დაკავშირებული და წარმოადგენს შეთანხმებას ჩვენს და თქვენს, ჩვენს მკითხველს შორის.

კონფიდენციალობა

OnlineCasinoReports არის თქვენი კონფიდენციალობის ერთგული და პასუხისმგებლობით მართავს და იცავს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. OnlineCasinoReports-ის გამოწერით თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ 18+ და ეთანხმებით ჩვენს გამოყენების პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

თქვენ, როგორც გამომწერმა, შეგიძლიათ უარი თქვათ ელფოსტის საშუალებით ახალი ამბების, განახლებებისა და შემთხვევითი შემოთავაზებების მიღებაზე. ჩვენს მიერ გამოგზავნილ ყველა ელფოსტას თანახლავს გამოწერის გაუქმებისბმული , რომელიც ჩვენი შეტყობინებების ქვედა ნაწილში ჩნდება.  

შეთანხმების მიმღებლობა და შესწორება

ჩვენს საიტზე რეგისტრირებით ან დათვალიერებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი გამოყენების პირობების ( მოხსენიებული როგორც „შეთანხმება“)დებულებებს, და ასევე ჩვენი წესებისა და პირობების შეთანხმების შეზღუდვებს და ლიმიტირებებს.  ეს არის  საიტზე თქვენთვის შექმნილ კონტენტზე წვდომისქონის ერთადერთიშესაძლებლობა.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შეთანხმება, რადგან თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება ნიშნავს, იმას რომ თქვენ ეთანხმებით და იცავთჩვენსგამოყენებისპირობებს. თუ შეთანხმებისრაიმენაწილს სრულად არ ეთანხმებით, ჩვენ გირჩევთ, დატოვოთ ვებ-გვერდი და აღარ გამოიყენოთ ჩვენი ვებ-გვერდი და სერვისები.

OnlineCasinoReports, საჭიროების შემთხვევაში, იტოვებს სრულ უფლებასშეთანხმებაშიგანახორციელოს ნებისმიერი მოდიფიკაცია, შესწორება და ცვლილება ჩვენ ამ ცვილელებსგანვახორციელებთ ჩვენი სურვილისამებრ, მოცემულ ცვლილებებზე მკითხველის შეტყობინების არანაირი ვალდებულებით.

ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენების გაგრძელების შემთხვევაში, ჩავთვლით, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ხელშეკრულებაში შეტანილ ცვლილებებს.

საიტისა და სერვისების გამოყენება

OnlineCasinoReports -ის მიერ შემოთავაზებული სერვისების და ინფორმაციის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ არ გამოიყენებთ ვებ-გვერდს, კონტენტს ან ჩვენი სერვისის სხვა ნაწილს უკანონო საქმიანობისთვის და ეთანხმებით, რომ მას გამოიყენებთ შესაბამისი იურისდიქციული კანონების შესაბამისად.

OnlineCasinoReports არ აიღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ/ყველა მესამე მხარის პრეტენზიაზე, დანაკარგებზე, ზარალზე და ვალდებულებებზე (გადასახადების და ხარჯების ჩათვლით), რომელიც თქვენს მიერ ამ პირობების დარღვევასთან კავშირითააგამოწვეული.

ვებ-გვერდის გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ ატვირთავთ ან გადასცემთ საიტს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს, მაკრო ვირუსს, ტროას ცხენის ვირუსს, ვორმებს ან სხვა ნებისმიერ რაიმეს, რამაცშესაძლოა ხელი შეუშალოს, შეწყვიტოს ან ჩაშალოს კომპიუტერის, კომპიუტერის ქსელის ან სხვა მობილური მოწყობილობ (ებს)ის სტანდარტული პროცედურები.

OnlineCasinoReports ვებ-გვერდიგახსნილია მომხმარებლების დებატებისა და დისკუსიებისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ მომხმარებლები ამას გააკეთებენ ჩვენი საზოგადოების მითითებების შესაბამისად, კანონიერად და სამოქალაქო წესების დაცვით.

საავტორო უფლებების დარღვევის შეტყობინება

ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებული ყველა კონტენტი არის საავტორო უფლებებით დაცული და წარმოადგენს OnlineCasinoReports-ის საკუთრებას. შესაბამისად, ჩვენი კონტენტის ან მასალისნებისმიერიუკანონოგამოყენება, დუბლირებადაგავრცელება, არღვევს ჩვენს საავტორო უფლებებს და მოქმედებს სასაქონლო ნიშნების კანონის წინააღმდეგ.

ჩვენგანწინასწარიწერილობითინებართვისმიღებისგარეშეთქვენ არ გაქვთ უფლება დააკოპიროთ, გაავრცელოთ, შეინახოთ და გადაგზავნოთ კომერციული გამოყენებისთვისჩვენიკონტენტი. თქვენი გამოწერა (ან ნებისმიერი ინდივიდუალური პუბლიკაცია) არ შეიძლება იყოს გაგზავნილი, აუქციონზე გატანილი ან გაყიდული.

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, თქვენ არ გაქვთ უფლება დააკოპიროთ, დაპოსტოთ, თავიდან გამოაქვეყნოთ, გააგზავნოთ ან გაავრცელოთ ჩვენი კონტენტი ონლაინ ბიულეტინებზე, შეტყობინების დაფებზე, ბლოგებზე, ჩატის ოთახებში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას.

დაზუსტებით, ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ დააკოპირებთ ჩვენს კონტენტს, ან გამოიყენებთ/ამოიღებთ ჩვენი კონტენტიდან და არ გამოიყენებთ მათ სხვა ნებისმიერ საიტზე ან სერვისსზე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

როგორც ზემოთაა განსაზღვრული, ჩვენს ვებ-გვერდზე არსებული ყველაკონტენტიწარმოადგენს OnlineCasinoReports-ის საკუთრებას. ეს მოიცავს ჩვენს მიერ მოწოდებულ ყველა ინფორმაციას, ჩვენს მასალებს, გრაფიკებს, ბლოგებს, დისკუსიების ფორუმებს და სხვა მახასიათებლებს, რომლებიც ამ ვებ-გვერდზე გვხვდებათ.

თქვენ არ გაქვთ უფლება მიიღოთ არაავტორიზებული წვდომა ვებ-გვერდის ნაწილებსა და კომპონენტებზე ან შექმნათ და გამოაქვეყნოთ ჰიპერბმული ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერ ნაწილზე. ამასთანავე, არანაირი კონტენტი რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეურაცხმყოფელად, უხამსად, უცენზუროდ ან საზიზღრად ან შეიძლება გამოიწვიოს უხერხულობა, გაღიზიანება ან ზედმეტი შფოთვა ჩვენთვის ან ჩვენი მომხმარებლებისთვის, არ შეიძლება იყოს ატვირთული ან გაგზავნილი ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით.

ჩვენ სრულად ვიტოვებთ უფლებასწავშალოთ,ასეთი სახის კონტენტი დაუყონებლივ, შეტყობინებისა და განმარტების გარეშე.

თქვენი, მომხმარებლის მიერ გამოგზავნილი მასალა

ყველანაირი კონტენტი, რომლის გამოგზავნაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებ-გვერდზე(ელექტრონული ფოსტები, პოსტები, კაზინოს განხილვები, კომენტარები, იდეები, კითხვები, ფოტოები, ვიდეობი ან სხვები) აღიქმება კონტენტად, რომელზეც თქვენ OnlineCasinoReports-ს ანიჭებთ არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე, სამუდამო, გარდამავალ, შეუცვლელ და სრულად ქველიცენზირებულ უფლებას, რომ შეძლოს გადამრავლება, შეცვლა, ადაპტირება, თარგმნა, გავრცელება, გამოქვეყნება და მისგან წარმოებული ნამუშევრების შექმნა.

ჩვენ გვექნება უფლება, მსოფლიოს გარშემო ნებისმიერმედიაშისაჯაროდგამოვაჩინოთდაგანვახორციელოთხელახალიწარდგენები  (უკვე ცნობილი ან გამოგონებული) და გამოვიყენოთთქვენ მიერ მოწოდებული სახელი. საჭიროებისშემთხვევაში OnlineCasinoReport-მა,შესაძლოა შეძლებისდაგვარადმოგვაწოდოს, ასევე თქვენი კომენტარების ატრიბუტები.

მესამე მხარის კონტენტი Third-Party Content

OnlineCasinoReports-ზე მომხმარებლისთვის მეტი სარგებლის მოსატანად, ზოგჯერ შეიძლება მივაწოდოთ სხვა ვებ-გვერდების და რესურსების ბმულები. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა რომელიმე ვებ-გვერდის ან რესურსების მიუწვდომლობაზე რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ ასეთ ვებ-გვერდებსა და რესურსებს და არ ვიქნებით პასუხისმგებელი (პირდაპირ თუ ირიბად) ასეთი ვებ-გვერდების კონფიდენციალურ კონტენტსა თუ პრაქტიკაზე, მცდარი წარმოდგენების და ცილისმწამებელი ჩათვლით.

ეს მოიცავს ყველა პროდუქტს,, რეკლამებს, სხვა მასალებს ან ასეთი ვებ-გვერდიდან შეზღუდვის გარეშე მოსული სერვისებს. ჩვენ პასუხისმგებელი არ ვიქნებით ნებისმიერ დანაკარგზე, დაზიანებაზე ან გამოწვეულ დანაშაულზე (ან სავარაუდოდ გამოწვეულზე) რომელიც გამოწვეული იქნება, გარეგან საიტებზე და სერვისებზე ნებისმიერი ასეთი შინაარსის კონტენტის, პროდუქციის და სერვისის გამოყენებით.

OnlineCasinoReports-ის მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი მასალის, ბმულის და რეკომენდაციის გამოყენებისას, ყველაფერ ამას თქვენი პასუხისმგებლობით აკეთებთ და პირდაპირ თუ ირიბად ამ ვებ-გვერდების ინფორმაციიდან და მასალებიდან გამომდინარე  მიყენებულ რაიმე  ზიანზე ან გამოწვეულ დანაკარგზე, კომპანია პასუხისმგებლობას არ იღებს.

ლიცენზირება და რეკლამები

OnlineCasinoReports და ჩვენი რეკლამების განმთავსებლები არიან იზღუდებიან პრაქტიკის კოდექსით, რომელიც დაინერგა აზარტული თამაშების ლიცენზირებისა და რეკლამირების 2014 წლის აქტში. ჩვენი ამოცანებია, მოვახდინოთ აზარტული თამაშების დანაშაულის ან განუკითხაობის წყაროდ გახდომის მხარდაჭერის პრევენცია.

 

ჩვენი ამოცანები, ასევე, მოიცავს ბავშვებისა და სხვა დაუცველი პირების აზარტული თამაშებისგან ზიანის მიყენებისა და ექსპლუტაციისგან დაცვას და აზარტული თამაშების სამართლიანად და გახსნილად მიმდინარეობის უზრუნველყოფას. ყველაფერი, რასაც გამოვაქვეყნებთ, იქნება მუდმივად თანხვედრაში ზემოთაღნიშნული ლიცენზიის მიზნებთან და ვიმოქმედებთ შესაბამისად.

პასუხიმგებლობის უარყოფა & კომპენსაცია

ჩვენი კონტენტის ან რეკომენდაციების წაკითხვამდე ან მათ გამოყენებამდე (ან OnlineCasinoReports-ში რეგისტრაციამდე), თქვენ აუცილებლად უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ აზარტული თამაშების აქტივობები ლეგალურია თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში, რაიონში თუშტატში.

თქვენ პასუხისმგებელი ხართ, დაემორჩილოთ თქვენი ქვეყნის, რაიონის ან შტატის მიერ დაწესებულ აზარტული თამაშების კანონებს და აზარტული თამაშებისთვის განკუთვნილ მინიმალური ასაკის მოთხოვნას, რათა წაიკითხოთ/გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტის კონტენტი.

როგორც მანამდეც აღვნიშნეთ, ჩვენ გთავაზობთ კონტენტის, ინფორმაციის, კომენტარების და გართობის ფართო არჩევანს. ჩვენ ვერ მოგცემთ  კონტენტის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ გარანტიას, რაიმე კონკრეტული/განსაკუთრებული მიზნისთვის ან გამოყენებისთვის. OnlineCasinoReports ყოველთვის მოგაწვდით ზუსტ და სანდო კონტენტს, მაგრამ ჩვენ ვერ უზრუნველვყოფთ ან შევძლებთ გარანტია მოგცეთ, რომ რაიმე არასწორად არ მოხდება ან რაიმე არასწორ დროს არ განახლდება.

ჩვენ ყოველთვის გავაკეთებთ ჩვენს მაქსიმუმს, რათა მოგაწოდოთ სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაცია. თუმცა, ჩვენ ვერ დაგპირდებით, რომ ჩვენ კონტენტს (ან რაიმე სხვა სერვისს) მიიღებთ შეუფერხებლად, უსაფრთხოდ ან უშეცდომოდ. სხვა სიტყვებით, OnlineCasinoReports ყოველთვის ცდილობს იყოს სწორი, მაგრამ, ჩვენს უფლებას, ვიყოთ მცდარი მაინც ვიტოვებთ.

OnlineCasinoReports და ჩვენი პარტნიორები ყველა პროდუქტის ინფორმაციაზე, სერვისზე ან სხვა მასალაზე, რომელიც შეიძლება იყიდოთ ან მოიპოვოთ/მიიღოთ ჩვენი რეკომენდაციების, ინფორმაციების ან რეკლამების გამო, ხარისხისგარანტიას არიძლევიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ ყველა ჩვენი კონტენტი, შეთავაზება ან ინფორმაცია დააკმაყოფილებს თქვენ მოთხოვნილებებს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით ყველა შეცდომა, რაც შეიძლება მალე გამოვასწოროთ.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

თქვენ ვებსაიტტზე კონტენტის გამოყენებით, იკისრებთ  ნებისმიერ შემოთავაზებულ გარანტიაზე სრულ პასუხისმგებლობას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს: გარანტიები შეზღუდვების გარეშე, ტიტულის გარანტიები, ვაჭრობისუნარიანობის ნაგულისხმები გარანტიები ანვარგისიანობის გარანტიები კონკრეტული მიზნებისთვის.

ამ შეთანხმებით, თქვენ იღებთ სრულ რისკს ჩვენი სერვისების და კონტენტის სრულყოფილების ხარისხზე და შესრულებაზე, რაც ეხება: ჩვენს ვებსაიტს, ნებისმიერ კონტენტს, სერვისებს, ინსტრუმენტებს, საკუთრებებს ან პროდუქტებს, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ და რეკომენდაციას ვუწევთ.

ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტული შტატები და ქვეყნები რომლებიც არ რთავენ ნებას, გამონაკლის ნაგულისხმევ გარანტიებს ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვებს შემთხვევით ან თანმიმდევრულ დაზიანებებზე, ამიტომ ზემოთხსენებული შეზღუდვები ან გამონაკლისები თქვენ შესაძლოა არ გეხებოდეთ. ასეთ შემთხვევებში, ჩვენი და მესამე მხარის კონტენტის პროვაიდერების პასუხისმგებლობა, კანონის მიერ დაშვებული უდიდესი ზომით იქნება შეზღუდული. 

თუ ნებისმიერ დროს მოგადგებათ ზარალი ან განიცდით იმედგაცრუებას ჩვენს ვებსაიტზე არსებული კონტენტის გამო, ჩვენი საუკეთესო რჩევა თქვენთვის საიტის გამოყენების შეწყვეტა იქნება. OnlineCasinoReports-ს არ დაეკისრება კომპენსაციის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა რაც მოიცავს: ირიბ, შედეგიან, სამაგალითო, შემთხვევით ან დამსჯელ ზიანს და დაკარგულ მოგებას. 

ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციული და რეკრეაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერ ქმედებაზე რომელიც, დაფუძნებულია ჩვენს საიტზე  წაკითხულ ინფორმაციაზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგზავნილ კონტენტზე ან OnlineCasinoReport-ის მიერ მოწოდებულ მარკეტინგულ მასალაზე, ჩვენ პასუხისმგებლობა არ გვეკისრება.

ჩვენ არ ვაოპერირებთ ონლაინ ან მობილურ აზარტული თამაშებს, და შესაბამისად, ჩვენ არ ვიღებთ და არ ვუწყობთ ხელს ფსონების დადებასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ტრანზაქციებს.

გამოყენების პირობების ბოლო განახლება: 6 მარტი 2022 წელი.

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ამ საიტის სტუმრობით თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ 25 წელზე მეტის და თანხმობას გვაძლევთ რომ დავაყენოთ ქუქი. ჩვენ ვიყენებთ ქუქის რათა გავაუმჯობესოთ თქვენი დათვალიერების გამოცდილება, გქონდეთ პერსონალიზებული რეკლამები ან კონტენტი, და რათა შევძლოთ ჩვენი ტრაფიკის გაანალიზება. წაიკითხეთ მეტი